TONER FRÅN NORDATLANTEN

Sånger, visor, danser m.m. från Färöarna, Island och De Brittiska Öarna