Dop och vigslar

Musik är en viktig och central del av livets olika högtidsstunder. Folk är ofta måna om att vigseln och dopet ska innehålla musik som känns viktig och rätt för dem. Därför lägger jag ner mycket tid på att prata med brudpar och dopföräldrar, vägleda och ge goda råd i samband med musikvalet.

 

I den mån det är möjligt försöker jag tillgodose de olika musikönskemålen. Popmusik är absolut inget hinder. I de flesta fall går det utmärkt att framföra moderna poplåtar på orgel eller piano (fast i regel kommer förstås lugna låtar bättre till sin rätt på dessa instrument än mer "fartiga"). Noter behövs inte alltid utan det viktigaste är att låtarna finns tillgängliga på nätet, t. ex. Youtube eller Spotify, eller som ljudfiler. Mitt motto är att ingenting är omöjligt.

 

I de fall där sångsolisterna inte har egen pianist kompar jag och övar med dem före förrättningen. Be att sångaren/instrumentalisten kontaktar mig så hittar vi en tid för övning och genomgång.