Musik vid begravning

Nedan följer ett par musikexempel i olika stilar där jag sjunger och spelar olika instrument

orgel

air (j. s. bach)

adagio (j. s. bach)

Nocturne (e. taube)

tröstevisa

vivaldi largo

sång

så länge skutan

nocturne (taube)

får jag lämna

Piano

blott en dag

kristallen den fina

håll mitt hjärta
Dragspel, se här

Stilla sköna aftontimma