officiant

Förutom en mångårig erfarenhet som begravningsmusiker så är jag även borgerlig begravningsförrättare, dvs. jag planerar och förrättar begravningar som inte äger rum i kyrkan.
Inför begravningen har jag ett möte med anhöriga där vi tillsammans planerar och lägger upp agendan för begravningsakten, t.ex. musikönskemål m.m.

 

För mig är det viktigt att i största möjliga mån tillgodose anhörigas olika önskemål, att ge en bra beskrivning av den avlidne samt att anhöriga får vara med och utforma akten. Det är viktigt att akten blir personlig, värdig och vacker.

 

I rollen som officiant har jag mycket nytta av mitt förflutna som tidningsreporter. I och med det har jag god erfarenhet av att intervjua människor samt skriva tal och artiklar.

 

Många gånger är jag officiant, sångare och musiker på en och samma begravning. Det händer ofta att jag, förutom att hålla i akten, spelar ett par orgelstycken och sjunger en eller flera sånger till eget piano- eller gitarrkomp. Jag spelar och sjunger i olika stilar och kan lätt ta ut musikönskemålen från t.ex. Youtube.

 

I de fall där organist finns tar jag alltid kontakt med vederbörande och informerar om musikönskemålen.

Jag fakturerar kunden själv. I vanliga fall fakturerar 2800 - 3000 kr för ett uppdrag. Om jag dessutom sjunger eller spelar brukar jag fakturera ca. 3500 - 3700 kr.

 

 

 

Varje djup sorg har en förlorad glädje till föremål.
Tappa inte bort denna riktning.
Låt inte sorgen glömma sitt ärende.
Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få.

 

Harry Martinson