FÄRÖARNA, MINIALPER
I NORDATLANTEN

Sånger, bilder, berättelser, sägner och skrönor från Färöarna