Dragspel på gudstjänster

Gudstjänster, friluftsgudstjänster, andakter m.m.

Egentligen är ett dragspel samma instrument som en tramporgel (harmonium): Skillnaden är först och främst intonationen, basknapparna samt att en dragspelare har bälgen i knät. Därför lämpar sig dragspel oerhört bra vid enklare gudstjänster, friluftsgudstjänster, andakter m.m. Eller t.ex. att kompa körer. I detta videoklipp ges olika exempel på detta.