finska gudstjänster

Jag är ofta anlitad vid finskspråkiga gudstjänster, andakter och förrättningar